-PRISER-

På de schemalagda klasserna i Green room kan du delta på "drop in" eller 10-kort. 
Drop in:
110 kronor
10-kort:
900 kronor

Event och POP UP ingår inte i ovanstående priser.

Me, myself and I
600 kronor/60 min. 
1500 kronor/60 min*3 tillfällen

Pris för övriga upplägg enl överenskommelse.

För dig och dina vänner
Pris efter önskemål och upplägg.

Givetvis kan du använda ditt friskvårdsbidrag hos Green room training! Green room training är ansluten till ePassi.